Dokonalý obed netvorí iba chutné jedlo či hostia, ale aj správne prestieranie.